TEEN UDVIDET / 10 SESSIONER

Teen Udvidet er et trivselsforløb hvor der fra første samtale tages udgangspunkt i den enkelte teenager og dennes familie og der vil blive tilrettelagt et personligt forløb. Alle trivselsforløb er individuelle, og starter med en samtale med forældre og teenager, hvor vi sammen taler om og afdækker hvor det er, at mistrivsel opstår.

Mistrivsel kan skyldes flere ting og hos CoachNU arbejdes der i trivselsforløbet bla. med:

 • Motivation og målsætning
 • Sociale udfordringer
 • Lavt selvværd
 • Uhensigtsmæssige tanke- og handlemønstre
 • Manglende motivation
 • Relationer til andre
 • At lære af og blive bedre til at håndtere konflikter
 • Klarhed om, hvad du er god til
 • Håndtering af mobning
 • Struktur i hverdagen
 • Ændre negative tanker til positive
 • Afhjælpning af præstationsangst
 • Bedre selvtillid
 • Stress og usikkerhed
 • Grundværdier og værdisæt
 • Og meget mere…

 

Der iværksættes en mentorfunktion af ressourcefokuseret og anerkendende karakter og der arbejdes målrettet med det der er nødvendigt, for at skabe de rette betingelser for trivsel og en meningsfyldt og tilfredsstillende hverdag.

Teen Udvidet trivselspakke består af 10 sessioner á 45 minutters varighed.
+ 10 minutter til journalføring og forberedelse.

Pris: 9.800 kr.

Når du investerer i forløbet, får du som BONUS 10% rabat på fremtidige enkelt-sessioner og forløb.

 

Andre coaching forløb