TEEN MENTOR / 1 ÅRS TRIVSELSFORLØB

Ungdomsuddannelse er en stor mundfuld for mange unge og særligt for de unge der er følelsesmæssigt sårbare.

12-tals kultur og perfektionisme er ofte medvirkende til at give en følelse af, ikke at være god nok!

Der er store forventningskrav og et hav af muligheder, som stresser de unge og mange bliver overvældet og mister modet.

Fravær og frafald fra ungdomsuddannelser ødelægger succesfølelser, men dette kan undgåes med den rette indsats.

Unge har gavn af en udenforstående at tale med, som kan hjælpe med struktur og følelseshåndtering.

Mistrivsel kan skyldes flere ting og hos CoachNU arbejdes der i trivselsforløbet bla. med:

 • Motivation og målsætning
 • Sociale udfordringer
 • Lavt selvværd
 • Uhensigtsmæssige tanke- og handlemønstre
 • Manglende motivation
 • Relationer til andre
 • At lære af og blive bedre til at håndtere konflikter
 • Klarhed om, hvad du er god til
 • Håndtering af mobning
 • Struktur i hverdagen
 • Ændre negative tanker til positive
 • Afhjælpning af præstationsangst
 • Bedre selvtillid
 • Stress og usikkerhed
 • Grundværdier og værdisæt
 • Og meget mere…

 

Der iværksættes en mentorfunktion af ressourcefokuseret og anerkendende karakter og der arbejdes målrettet med det der er nødvendigt, for at skabe de rette betingelser for trivsel og en meningsfyldt og tilfredsstillende hverdag.

1 års trivselsforløb består af 20 sessioner á 45 minutters varighed samt ubegrænset henvendelse på sms, telefon og mail fra både teenagere og forældre.

+ 10 minutter til journalføring og forberedelse.

Pris: 16.000 kr. (mulighed for ratebetaling)

Når du investerer i forløbet, får du som BONUS 10% rabat på fremtidige enkelt-sessioner og forløb.

 

Andre coaching forløb